Arbejdsområder

Vi beskæftiger os med flere områder indenfor juraen – både i forhold til erhvervslivet og private. Er der områder vi ikke dækker har vi mulighed for at henvise til specialiserede kolleger, som dækker området.

 Vores primære arbejdsområder er:

  • Civile retssager
  • Entrepriseret og erhvervsejendomme, opførelse af fast ejendom
  • Erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse mv.
  • Familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, ægtepagter, testamenter, separation og skilsmisse
  • Forældremyndighedssager, herunder bopæls- og samværssager
  • Tvangsfjernelsessager
  • Fast ejendom, køb og salg af fast ejendom, andelsboliger, mangler
  • Lejeret, boliglejekontakter, erhvervslejekontrakter samt rådgivning herom
  • Offentlig ret
  • Straffesager

Du er altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag og vores muligheder for at påtage sagen.