Børne- , familie- og arveret

Læs mere

Kontakt os

+45 71 96 91 00
post@advokatmoesgaard.dk

Aalborg: Hobrovej 58, 9000 Aalborg
Farsø: Engvej 2, 9640 Farsø

Vi er specialister i håndteringen af sager, hvor familien bliver genstand for det offentliges interesse.  Sager om forældremyndighed, samvær, bodeling, bopæl og tvangsfjernelser er alle hverdag på kontoret.

 

Vi har mange års erfaring fra sager om tvangsfjernelser af børn.  Vi repræsenterer såvel børn som forældre, og vi følger sagen fra første henvendelse fra kommunen, møde i børn og ungeudvalget, indbringelse for Ankestyrelsen efterfølgende behandling ved domstolene.

 

Vi giver råd og vejledning, og vi udfører alle former for testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter og samejeoverenskomster.

 

Er du arving i et dødsbo, assistere vi med at få boet udlagt fra skifteretten.  Vi opgør og færdigbehandler dødsboet, og vi fordeler boet i henhold til arvelovens regler, se www.domstol.dk

 

EU & Menneskerettigheder

Advokat Peter Moesgaard Sørensen har i en lang årrække arbejdet som diplomat og ambassadør for EU, og han sætter sin ekspertise til rådighed, når det gælder EU-ret og andre spørgsmål med relation til EU.  Som EU’s forhenværende ambassadør til FNs menneskerettighedsråd rådgiver Peter også om EU’s fundamentale rettigheder såvel som menneskerettighederne generelt.

Kontakt os i dag

Advokat

Rasmus Moesgaard

Advokat

Kirsten Moesgaard

Advokat

Peter Moesgaard Sørensen