Byggeri, køb/salg og tvister om fast ejendom

Læs mere

Kontakt os

+45 71 96 91 00
post@advokatmoesgaard.dk

Aalborg: Hobrovej 58, 9000 Aalborg
Farsø: Engvej 2, 9640 Farsø

Vi er specialister inden for køb/salg, byggeri og håndtering af tvister om fast ejendom.

 

Køb/salg

 Vi påtager os opgaver som købers og som sælgers repræsentant i forbindelse med køb og salg – dog aldrig på samme tid.

 

Ejer-/andelsboligforeninger

Vi bistår ved oprettelse af ejer- og andelsboligforeninger og udarbejder de nødvendige dokumenter i forbindelse hermed.  Vi er også behjælpelige med driften af sådanne foreninger. 

 

Byggeri

Vi rådgiver om alle områder inden for byggeriets retsforhold.

 

Lejeret

Vi bistår i sager om leje af fast ejendom – privat såvel som erhverv – med udfærdigelser og gennemgang af lejekontrakter.

 

Tvister

Vi rådgiver såvel købere som sælgere af fast ejendom, når der opstår en tvist.  Vi hjælpe med til at fastlægge omfanget af eventuelle mangler – det være sig faktiske eller juridiske – ved den faste ejendom eller dens handel samt omkostningerne til eventuel udbedring.  Vi har stor erfaring med ”syn og skøn” samt førelse af sager ved domstolene.

Kontakt os i dag

Advokat

Rasmus Moesgaard

Advokat

Kirsten Moesgaard

Advokat

Peter Moesgaard Sørensen